Za ogled oz. prenos dokumenta klikni nanj.

Publikacija za obvezne izbirne predmete v šolskem letu 2019/2020 (april 2019, pdf)
Zloženka OPB
(september 2018, pdf)

Publikacija za obvezne izbirne predmete v šolskem letu 2018/2019
 (maj 2018, pdf)

Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela Osnovne šole FRANCETA PREŠERNA Maribor s samoevalvacijo za šolsko leto 2016/2017 (september 2017, pdf)

Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela Osnovne šole FRANCETA PREŠERNA Maribor s samoevalvacijo za šolsko leto 2015/2016 (september 2016, pdf)

 

Objava seznama o oddanih evidenčnih naročilih

OŠ Franceta Prešerna skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v preteklem koledarskem letu in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3  ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.
V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Seznam Evidencnih narocil v 2017 (februar 2018, )

Seznam Evidencnih narocil v 2018 (februar 2019, )