Za ogled oz. prenos internega akta klikni na dokument.
Šolska publikacija 2019/2020_v3 (september 2019, pdf)

Pravila šolskega reda (september 2019, pdf)
Vzgojni načrt šole 2019/2020 (september 2019, pdf)
LDN 2019-2020 (oktober 2019, pdf)
Hišni red 2019-2020 (oktober 2019, pdf)
Poročilo o življenju in delu šole za šolsko leto 2018-19 (oktober 2019, pdf)

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike (september 2018, pdf)
Pravila ukrepanj, ravnanj in obnašanja v šolskih prostorih (september 2016, pdf)
Kriteriji za podelitev ključa (september 2016, pdf)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (oktober 2019, pdf)
Pravila delovanja šolskega sklada (februar 2020,pdf)

 

Vloge za dodelitev statusa športnika oz. umetnika in priloge najdete med obrazci.