VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2019/2020

SEZNAM SREDNJIH ŠOL V MARIBORU,
KI BODO OMEJILE VPIS V PRVI LETNIK ZA ŠOSLKO LETO 2019/20

 1. Srednja šola za oblikovanje Maribor v programe:
  • Frizer na 104 mesta,
  • Medijski tehnik na 56 mest in
  • Tehnik oblikovanja na 56 mest;
 2. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor v programa:
  • Kozmetični tehnik na 28 mest in
  • Bolničar – negovalec na 26 mest;
 3. Prva gimnazija Maribor v programa:
  • Gimnazija na 140 mest in
  • Klasična gimnazija na 56 mest;
 4. II. gimnazija Maribor v programa:
  • Gimnazija – športni oddelek na 18 mest in
  • Gimnazija na 168 mest;
 5. III. gimnazija Maribor v programa:
  • Gimnazija – športni oddelek na 24 mest in
  • Predšolska vzgoja na 56 mest;
 6. Srednja elektro – računalniška šola Maribor v program:
  • Računalnikar na 26 mest;

Učenci, ki so prijavljeni na te šole, bodo potrebovali točke (seštevek zaključenih ocen obveznih predmetov 7., 8. 9. razreda). Točke bodo znane junija, ko bodo učenci oddali spričevala na srednje šole.

POMEMBNI DATUMI V POSTOPKU PRIJAVE IN VPISA V SREDNJO ŠOLO

 DATUMI PRIJAVE IN VPISA V SREDNJE ŠOLE:

 1. SPLETNI VPRAŠALNIK O POKLICNIH NAMERAH – eVPP- oktober, november 2018.
 2. KARIERNI SEJEM- Športna dvorana Ljudski vrt – Lukna, 14. 11. 2018: od 12.00 do 14.00 (obisk sejma s spremljevalci iz šole).
 3. OBJAVA RAZPISA ZA VPIS: spletna stran Ministrstva izobraževanje, znanost in šport: januar  2019; seznanitev učencev in staršev z vsebino Razpisa            ( roditeljski sestanek za starše – februar 2019).
 4. INFORMARIVNI DNEVI NA  SREDNJIH ŠOLAH:  PETEK, 15. 2. 2019 OB 9.00 IN OB 15.00;  SOBOTA,  2. 2019, OB 9.00.
 5. PRIJAVA NA PREIZKUS POSEBNIH ZNANJ (TEHNIK OBLIKOVANJA)  IN DOKAZILA ŠPORTNIKOV ZA ŠPORTNI RAZRED II. GIMNAZIJE: do 4. 3. 2019.
 6. OPRAVLJANJE PREIZKUSOV POSEBNIH ZNANJ: MED 11. IN 23. 3. 2019.
 7. POSREDOVANJE POTRDIL USPEŠNIM KANDIDATOM O OPRAVLJENEM PREIZKUSU OZ.  O IZPOLNJEVANJU POSEBNIH  POGOJEV ZA  ŠPORTNI ODDELEK NA  GIMNAZIJI: DO 27. 3. 2019.
 8. PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20: DO 2. 4. 2018.
 9. JAVNA OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV: 8. 4. 2019.
 10. MOREBITNI PRENOSI PRIJAV: DO 23. 4. 2019.
 11. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA – NPZ:
  • SLO: 5. 2019
  • MAT: 9. 5. 2019
  • TRETJI PREDMET- TUJI JEZIK ANGLEŠČINA : 13. 5. 2019
 12. OBVESTILO O OMEJITVAH VPISA – NA INTERNETU IN V ŠOLI NA OGLASNEM PANOJU V II. NADSTROPJU (UČENCI BODO ZA VPIS NA SR. ŠOLE Z OMEJITVIJO VPISA POTREBOVALI TOČKE = seštevek zaključenih ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu) : DO 29. 5. 2019.
 13. SEZNANITEV Z REZULTATI  NPZ: 3. 6. 2019.
 14. ZAKLJUČEK POUKA IN RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA UČENCE 9. RAZREDOV: 14. 6. 2019.
 15. VPIS OZIROMA IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA: MED 18. IN 21. 6. 2019.
 16. OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA: DO 21. 6. 2019.
 17. Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka: 21. 6. 2019.
 18. PRIJAVA NEIZBRANIH KANDIDATOV V 1. KROGU ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA: DO 26. 6. 2019.
 19. OBJAVA REZULTATOV 2. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA: 28. 6. 2019.
 20. VPIS USPEŠNIH KANDIDATOV IZ 2. KROGA: 2. 7. 2019.
 21. OBJAVA PROSTIH MEST ZA VPIS:  7. 2019.
 22. VPIS NA SREDNJIH ŠOLAH, KI IMAJO ŠE PROSTA MESTA: DO 30. 8. 2019.

PRIMERI TOČK* IZ PRETEKLIH LET:

 • PRVA GIMNAZIJA: 166T; 165T + NPZ: 136, KLASIČNA: 167 T; 165T + NPZ: 135;
 • GIMNAZIJA: 172T; ŠPORTNI ODDELEK: 171T + NPZ: 131; 178T;
 • MEDIJSKI TEHNIK: 127T+ NPZ: 75;
 • TEHNIK OBLIKOVANJA: 117 T;
 • FRIZER: 96 T; – KOZMET.TEHNIK: 147 T;
 • BOLNIČAR: 121 T; – FARMACEVTSKI TEHNIK: 136 T;
 • NEGA: 136 T; – VETERINARSKI TEHNIK: 118 T;
*- točke predstavlja seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu; občasno  šteje rezultat NPZ: seštevek dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz SLO in MAT;

 

Informacije, povezane z vpisom v srednje šole dobimo: