Obiskali smo pionirsko knjižnico Nova vas. Prišli smo kot obiskovalci in odšli kot kralji in kraljice.

Pripravila: Brigita Tominc