Šolske spletne učilnice najdete na povezavi https://ucilnice.osfpmaribor.si/.
Dostop do posamezne učilnice uredi učitelj, ki je nosilec učilnice.