V šolskem letu 2019/2020 bomo organizirali dva starševskega večera in sicer:

  • 1. starševski večer: 7. november 2019 ob 17.00 – “Kaj ima izražanje mojih čustev z otrokovim razvojem?” (Polona Brglez)
  • 2. starševski večer: 5. marec 2020 ob 17.00 – “Ali sem dober starš, če je moj otrok vedno srečen?” (Neva Strel Pletikos)