V šolskem letu 2020/2021 bomo organizirali starševska večera v obliki spletnih videokonferenc in webinarjev, starši bodo obveščeni o izvedbi posameznega starševskega večera.