V okviru dneva slovenske hrane, ki bo v petek, 15. novembra 2019, bo tudi letos potekal projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk« (TSZ), v katerega so vključeni slovenski vrtci in osnovne šole z namenom, da pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, ohranjanja čistega okolja v povezavi s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane spoznajo že otroci ter da se ob dnevu slovenske hrane spomnimo in pomislimo na naš način prehranjevanja, kakšno hrano izbiramo in kaj jemo.
Po že ustaljenih načelih ga pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo in številnimi drugimi partnerji, ki letos sporočajo: “Hvala za naš super zajtrk!” Radi bi se zahvalili vsem našim kmetijam, kmetijskim in živilskim podjetjem ter zadrugam, ne samo za zajtrk, ampak za vso hrano. S svojim delom in vztrajanjem na zemlji nam mize bogato oblagajo in zagotavljajo poseljeno podeželje in poglede ob katerih nam zaigra srce in se spočijejo oči.
Na ta dan bomo na šoli posebno pozornost namenili nakupu kakovostnih, lokalno pridelanih živil slovenskega izvora. Učencem bomo za zajtrk postregli kmečki kruh iz krušne peči, maslo z oznako »Izbrana kakovost – Slovenija«, mleko s pohorske kmetije, slovenski med z zaščiteno geografsko označbo in jabolka iz bližnjega sadovnjaka.
Ob zajtrku se bodo učenci pogovarjali o pomenu zajtrkovanja in prednostih lokalno pridelane hrane ter nato sodelovali na aktivnostih naravoslovnega dneva »Zdrava prehrana – pot do zdravja«.

Več o projektu Tradicionalni slovenski zajtrk si lahko preberete na: http://www.tradicionalni-zajtrk.si/.