V 1. c razredu se zelo radi učimo. Pri tem nam pomagata učiteljici, ki nam pripravita zelo veliko različnih materialov, s pomočjo katerih hitreje in lažje osvojimo  določeno snov. Pri slovenščini smo spoznavali začetne in končne glasove v besedah, iskali za glasove znake-črke, s pomočjo njih sestavljali besede, … Vse to smo spoznavali na različne načine. 

Zapisala Milena Zaner