PREDSTAVA OBUTI MAČEK
VELIKA DVORANA SNG Maribor

Jutranje varstvo in zajtrk sta organizirana po urniku za učence, ki so prijavljeni in ju bodo ta dan potrebovali.

Prihod v šolo: 9.45 (matične učilnice)

Učenci od 1. do 5. razreda bodo imeli organizirano varstvo od 8.15 do 9.45, v kolikor ga potrebujejo. Prisotnost v varstvu starši sporočite razredničarki.  

Malica za učence od 1. do 3. razreda: 10.30 (v učilnicah)
Malica za učence od 4. do 9. razreda: 9.55 (v učilnicah)

Odhod izpred šole v skupini za učence od 1. do 5. razreda: 11.00
Odhod izpred šole v skupini za učence od 6. do 9. razreda: 11.15

Pričetek predstave: ob 12.00 (traja približno 50 minut)
Povratek v šolo: do 13.30 (matična šola)
                                  do 13.45 (podružnična šola)

Učenci odidejo domov ali na kosilo.

Za morebitno odjavo kosila poskrbijo starši oziroma učenci, ki si kosila odjavljajo sami.

Učenci, ki so vključeni v OPB, nadaljujejo dan s podaljšanim bivanjem.

M. Pelicon