Prav za res prodajamo za gumbe. Pridete na obisk v 1. B  in ne pozabite na gumbe.

Pripravila: Brigita Tominc