Projekt NA-MA POTI: Spremljava pouka pri GEO v 6. razredu (31. 1. 2020)

Učiteljica: Mirjana COLNARIČ
Razred: 6.a
Predmet: GEOGRAFIJA
Tema: VRSTE ZEMLJEVIDOV IN UPORABA MERILA

V petek, 31.1. smo bili člani tima NA-MA POTI povabljeni k ogledu ure geografije. Učiteljica je uro začela z uganko, katere rešitev je bil ZEMLJEVID. Skupaj so oblikovali definicijo, da je zemljevid prikaz Zemljinega površja na ravni ploskvi, prav tako pa so razložili vse ostale pojme, za katere so učenci predvidevali, da so rešitev uganke. Nadaljevali so s prepoznavanjem različnih vrst zemljevidov v atlasih. Učiteljica je za učence pripravila zanimive naloge, ki jih je poimenovala izzive. V naslednjem izzivu so se učenci preizkusili v branju zemljevidov. Sledil je poskus, pri katerem so morali olupiti pomarančo natančno po navodilih na 4 enake dele od zgoraj navzdol, pri tem pa so ugotovili, da skorja pomaranče predstavlja Zemljino površino. Nato jim je učiteljica predstavila še spletno aplikacijo Google Maps in razložila, kako se uporablja. V naslednji uri so učenci še uporabljali merilo zemljevida in preračunavali razdalje. Sledila je evalvacija ure.

Učiteljica je v tej uri realizirala cilje 1.in 2.gradnika naravoslovne pismenosti, učence je nevede navajala na kritično mišljenje in reševanje avtentičnih problemov.

Kolegici Mirjani Colnarič čestitamo za vsebinsko bogato in zanimivo uro, kjer je vključila uporabo IKT (interaktivna tabla in tablice) ter tako učencem omogočila aktivno sodelovanje in z moderno tehnologijo izboljšala kvaliteto pouka.

 

Zapisala: Simona HARTMAN
Vodja PT NA-MA POTI