V 1. b in 1. c smo se spomnili na Valentinovo…

Pripravila:
Brigita Tominc