Dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk (17.11.2023)

Dan slovenske hrane obeležujemo vsako leto tretji petek v novembru. Osrednji dogodek Dneva slovenske hrane je Tradicionalni slovenski zajtrk, v katerega so vključeni slovenski vrtci in osnovne šole. Letos bo Tradicionalni slovenski zajtrk potekal v petek 17. novembra 2023.

Po že ustaljenih načelih ga pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo in številnimi drugimi partnerji. Sredstva za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Namen tega dne je, izboljšati zavedanje učencev o pomenu lokalne oskrbe, domače pridelave in predelave, ter otrokom približati pomen kmetijstva in kmetov ter čebelarstva in čebelarjev. Namen dneva je tudi izobraziti ter ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, o pomenu zdravega načina življenja, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo.

Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopna in ima, zaradi krajših transportnih verig in časa skladiščenja, več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Lokalna živila imajo manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., posledično pa bogatejši okus. Z naročanjem pri lokalnih ponudnikih prav tako zmanjšujemo ogljični odtis, saj zaradi krajših transportnih poti pripomoremo k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov. Pri tem pa ohranjamo delovna mesta na podeželju, zagotavljamo trajnostno rabo površin ter dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostnimi in lokalnimi živili.

Zajtrk je pomemben del dneva, saj nam zagotovi dovolj energije, da se lahko učimo, razmišljamo, sodelujemo pri pouku in telovadimo. Pri tem pa moramo zagotoviti, da je sestavljen iz zdravih in kakovostnih sestavin. Slovenski zajtrk sestavljajo: kruh, med, maslo, mleko in jabolko.

Letošnja osrednja tema Tradicionalnega slovenskega zajtrka je kruh, ki ga bomo povezovali z žiti in z izdelki iz žit. K temu spodbujamo s sloganom »Kruh za zajtrk – super dan!«.

Na ta dan bomo na šoli posebno pozornost namenili nakupu kakovostnih, lokalno pridelanih živil slovenskega izvora iz shem kakovosti. Ob zajtrku se bodo učenci pogovarjali o prednostih lokalno pridelane hrane ter pomenu zajtrka. Spoznali se bodo tudi z izvorom živil, ki sestavljajo zajtrk na naši šoli.

Več o Tradicionalnem slovenskem zajtrku si lahko preberete na:

https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/obvestila-navodila/okroznica-za-tradicionalni-slovenski-zajtrk-2023/

Pripravila: Urška Blažič,

org. šolske prehrane

Dostopnost