KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Šolsko leto se začne 2. septembra 2019 in konča 31. avgusta 2020. Pouk z dejavnostmi ob pouku v šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu), izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole. Ura pouka traja 45 minut.

Šolski pouk se prične 2. septembra 2019.

Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji:

1. ocenjevalno obdobje: od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020

2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2020 do 24. junija 2019 (od 1. do 8. razreda) in od 1. februarja 2020 do 15. junija 2020 (9. razred)