Interni akti

Za ogled oz. prenos internega akta klikni na dokument.

HIŠNI RED
HIŠNI RED 2021-2022 (PDF, september 2021)
Pravila ravnanja oktober 2021_covid-19 (PDF, oktober 2021)
Protokol – smernice za preprečevanje nalezljivih bolezni (PDF, oktober 2021)

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda (PDF, september 2021)

VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt šole (PDF, september 2021)

RAZVOJNI NAČRT
RAZVOJNI NAČRT OŠ FRANCETA PREŠERNA (PDF, september 2021)

LETNI DELOVNI NAČRT
LETNI DELOVNI NAČRT OŠ FRANCETA PREŠERNA (PDF, oktober 2021)

POROČILA
POROČILO O ŽIVLJENJU IN DELU ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020-21 (PDF, oktober 2021)
PRILOGE K POROČILU O ŽIVLJENJU IN DELU ŠOLE
PRILOGA 1 INTERPRETACIJA REZUTATOV – STARŠI (PDF, oktober 2021)
PRILOGA 2 INTERPRETACIJA REZULTATOV – UČENCI (PDF, oktober 2021)
PRILOGA 3 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČITELJE (PDF, oktober 2021)
PRILOGA 4 ANALIZA ANKETE O DELU NA DOMU (PDF, oktober 2020)

OSTALO
Pravila ukrepanj, ravnanj in obnašanja v šolskih prostorih (PDF, september 2016)
Kriteriji za podelitev ključa (PDF, september 2016)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (PDF, oktober 2019)
Pravila delovanja šolskega sklada (PDF, februar 2020)
Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna (PDF, december 2021)

Vloge za dodelitev statusa športnika oz. umetnika in priloge najdete med obrazci.