Za ogled oz. prenos internega akta klikni na dokument.

HIŠNI RED
HIŠNI RED 2021-2022 (september 2021, pdf)
PRILOGA 1 – Protokol in smernice za preprečevanje nalezljivih bolezni (september 2020, pdf)
PRILOGA 2 – Obvestilo staršem ob pričetku novega šolskega leta (september 2020, pdf)
PRILOGA 3 – Pravila za COVID – 19 (september 2020, pdf)

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda (september 2019, pdf)

VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt šole 2019/2020 (september 2019, pdf)

LETNI DELOVNI NAČRT
LETNI DELOVNI NAČRT OŠ FRANCETA PREŠERNA 2020-2021 (oktober 2020, pdf)

POROČILA
POROČILO O ŽIVLJENJU IN DELU ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019-20 (oktober 2020, pdf)
PRILOGE K POROČILU O ŽIVLJENJU IN DELU ŠOLE
PRILOGA 1 INTERPRETACIJA REZUTATOV – STARŠI (oktober 2020, pdf)
PRILOGA 2 INTERPRETACIJA REZULTATOV – UČENCI (oktober 2020, pdf)
PRILOGA 3 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČITELJE (oktober 2020, pdf)
PRILOGA 4 ANALIZA ANKETE O DELU NA DOMU (oktober 2020, pdf)

OSTALO

Pravila ukrepanj, ravnanj in obnašanja v šolskih prostorih (september 2016, pdf)
Kriteriji za podelitev ključa (september 2016, pdf)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (oktober 2019, pdf)
Pravila delovanja šolskega sklada (februar 2020,pdf)

Vloge za dodelitev statusa športnika oz. umetnika in priloge najdete med obrazci.