Interesne dejavnosti

V spodnjem dokumentu najdete seznam interesnih dejavnosti z učitelji mentorji in podatek o tem, v katerem razredu (oz. oddelku) se posamezna interesna dejavnosti izvaja. Ostale informacije dobite pri učiteljih mentorjih.

INTERESNE_DEJAVNOSTI_2021_22 (PDF, september 2021)

Natančnejše podatke o izvajanju interesnih dejavnosti v 2. ocenjevalnem obdobju najdete v tem dokumentu:

Interesne_dejavnosti_2021_22_2OO (PDF, februar 2022)