Prijava in odjava prehrane

ŠOLSKA PREHRANA
Prehrana učencev obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico za tiste učence, ki se nanje naročijo. Vsi obroki so načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih in omogočajo otrokom zdrav ter pravilen razvoj. V šoli po strokovnih navodilih poskrbimo tudi za dietno prehrano otrok.
Za učence v matični šoli pripravljamo vse obroke v lastni, sodobno urejeni kuhinji. V podružnični šoli v Razvanju pripravljamo malice in popoldanske malice, kosila jim dostavljamo iz matične šole.

MALICA
Vsi učenci malicajo v matičnih učilnicah. Prvošolčki imajo malico ob 8.00, drugi in tretji razredi ob 8.20, ostali učenci pa od 9.55 do 10.15. Učenci podružnične šole malicajo od 9.05 do 9.25. Za sadno malico imajo učenci na razpolago različno sadje.

KOSILO
Čas kosila je od 11.10 do 14.30 v šolski jedilnici. Učenci od šestega razreda dalje prejmejo za prevzem kosila magnetni ključek. Pred prevzemom kosila se z njim preko čitalca registrirajo in na osnovi registracije dobijo kosilo. Izgubo ključka je potrebno prijaviti v tajništvo šole med 8.00 in 9.00. Stroški izdaje novega bodo v znesku 3,00 € obračunani na položnici.

DIETNA PREHRANA IN POTRDILA O MEDICINSKO INDICIRANIH DIETAH
Glede na priporočila za medicinsko indicirane diete, ki jih je sprejela ustrezna medicinska stroka, bomo na šoli pripravljali dietne obroke za učence, ki so že prinesli oz. še bodo prinesli veljavno Potrdilo o medicinsko indicirani dieti, ki ga izda specialist pediater ali specialist šolske medicine. To potrdilo je, glede na vrsto diete, trajno (ga ni potrebno obnavljati), začasno (potrdilo je potrebno obnavljati vsaj enkrat letno) ali začasno do pregleda pri specialistu pediatru, usmerjenem v področje (potrdilo velja največ 6 mesecev). Starše prosimo, da preverijo veljavnost že prinesenih potrdil in jih po potrebi obnovijo. Če medicinsko indicirana dieta ni več potrebna, bo specialist pediater ali specialist šolske medicine izdal obrazec Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete.

NAROČILO NA ŠOLSKO PREHRANO
V skladu z Zakonom o šolski prehrani ste starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju vlagatelji) v mesecu juniju prijavili (oz. še boste prijavili) otroka na šolsko prehrano z obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano. Obrazec lahko dobite v šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole, najdete ga tudi na spletni strani šole. Na obrazcu označite vrsto obroka in datum začetka prijave.

SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE
Pred novim šolskim letom 2021/2022 staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije. Poskrbeti morate, da boste imeli urejeno odločbo o otroškem dodatku.
Če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 563,60 € ima učenec pravico do brezplačne malice.
Če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 382,82 € ima učenec pravico do brezplačne malice in kosila.

Tudi subvencionirano šolsko prehrano je potrebno redno odjavljati, če otroka ni v šoli.

Morebitne novosti in spremembe glede subvencionirane šolske prehrane bodo objavljene na spletni strani šole.

ODJAVA ZAJTRKA, MALICE IN KOSILA
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši ali skrbniki odjavite prehrano po elektronski pošti na anita.strnad@osfpmaribor.si ali telefonsko na številko 02 320 69 59, do 8.30.
Odjava kosila je možna za isti dan, odjava malice pa za dan naprej. V kolikor ne odjavite posameznega obroka, plačate polno ceno. Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja v dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
Če želite odjaviti prehrano za dalj časa, je potrebno izpolniti obrazec Preklic prijave na šolsko prehrano in ga oddati v tajništvo šole.

Administratorka Anita Strnad in poslovna sekretarka Darja Vrečko sta zadolženi za prijavo oziroma odjavo obrokov.

Za izdajo položnic in pregled plačevanja položnic je zadolžena Anita Strnad (telefon 02 320 69 59 do 10.30, kasneje na 02 320 69 66, e-naslov: anita.strnad@osfpmaribor.si).

Organizatorka šolske prehrane je Tamara Žunko, vodja šolske kuhinje je Luka Korošec.

Dostopnost