Izbirni predmeti in fakultativni pouk za šolsko leto 2024/2025

Spoštovani starši/skrbniki, drage učenke/učenci.

Pred vami je izbor neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ter prijava na fakultativni pouk za šolsko leto 2024/2025. Prijava bo potekala samo s pomočjo pisnih prijavnic, ki jih bodo učenci prejeli 19. 4. 2024.

Prosimo vas, da starši/skrbniki skupaj s svojimi otroci natančno preberete podatke v spodnji preglednici in na prijavnicah. Podpisane in pravilno izpolnjene prijavnice učenci vrnejo razrednikom do omenjenih rokov.

Primere pravilnega izpolnjevanja prijavnic si lahko ogledate na povezavah:
(a) izpolnjevanje prijavnice za fakultativni pouk
(b) izpolnjevanje prijavnice za neobvezne izbirne predmete
(c) izpolnjevanje prijavnice za obvezne izbirne predmete

Zbirna preglednica razlik med FP, NIP in OIP

Fakultativni poukNeobvezni izbirni predmeti (NIP)Obvezni izbirni predmeti (OIP)
RazredFakultativni pouk nemšine (FPN) za učence bodočih 3., 4., 5. in 6. razredov

Fakultativni pouk računalništva (FPR) za učence bodočih 4., 5. in 6. razredov
NIP italijanščina, NIP nemščina, NIP računalništvo, NIP šport, NIP tehnika, NIP umetnost za učence bodočih 4., 5. in 6. razredov

NIP nemščina za učence bodočih 7., 8. in 9. razredov
Nabor družboslovnih in naravoslovnih predmetov v bodočem 7., 8. in 9. razredu
Način prijaveUčenci bodo od razrednika prejeli dve prijavnici (eno za FPN in eno za FPR). Na prijavnicah starši/skrbniki označite ali želite, da otrok obiskuje posamezen fakultativni pouk.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico morajo učenci obvezno vrniti razredniku (tudi če učenec fakultativnega pouka ne bo obiskoval).
Učenci bodo od razrednika prejeli prijavnico za NIP. Na prijavnici starši/skrbniki označite kateri predmet želite, da vaš otrok obiskuje. V kolikor ne želite, da vaš otrok obiskuje NIP to ustrezno označite na prijavnici. Izpolnjeno in podpisano prijavnico učenci vrnejo razredniku.Učenci bodo od razrednika prejeli prijavnico za OIP. Zelo pomembno je, da starši/skrbniki natančno preberete navodila na prijavnici. Ustrezno izpolnjeno in podpisano prijavnico učenci vrnejo razredniku.
Rok oddaje prijavnic26. 4. 202426. 4. 202426. 4. 2024
Vključitevprostovoljna oz. neobveznaprostovoljna oz. neobveznaobvezna
Obiskovanjepo vključitvi obveznopo vključitvi obveznoobvezno
Število ur/teden1 ura (FP računalništvo) ali 2 uri (FP nemščina)1 ali 2 uri (največ en predmet)2 uri (s soglasjem staršev lahko tudi 3 ure)
Oprostitev obiskovanja//na podlagi vpisne vloge (samo v primeru obiskovanja javno veljavnega programa glasbene šole)
Ocenjevanjeneda, ocena se vpiše v spričevaloda, ocena se vpiše v spričevalo
Možnost sprememb/do konca septembra (prepis v drugo skupino, če je to mogoče)do konca septembra
Povezave na predstavitev predmetovBodoči 3, 4., 5. in 6. razred:
FP nemščina
Bodoči 4., 5. in 6. razred:
FP računalništvo
Bodoči 4., 5. in 6. razred:
NIP italijanščina
NIP nemščina
NIP računalništvo
NIP šport
NIP tehnika
NIP umetnost
Bodoči 7., 8. in 9. razred:
NIP nemščina
Bodoči 7., 8. in 9. razred:
Predstavitev OIP (publikacija)

Še nekaj dodatnih pojasnil

Učenci posameznih razredov bodo prejeli različno število prijavnic in sicer:

  • učenci 2. razreda (oz. bodočega 3. razreda) prijavnico za fakultativni pouk nemščine (FPN),
  • učenci od 3. do 5. razreda (oz. bodočega 4. do 6. razreda) prijavnici za fakultativni pouk nemščine (FPN) in fakultativni pouk računalništva (FPR) ter prijavnico za neobvezne izbirne predmete (NIP),
  • učenci od 5. do 8. razreda (oz. bodočega 6. do 9. razreda) prijavnico za obvezne izbirne predmete (OIP) in prijavnico za neobvezne izbirne predmete (NIP).

Rok za oddajo ustrezno izpolnjenih in podpisanih(!) prijavnic je 26. 4. 2024.

Do omenjenega roka morate starši/skrbniki skupaj z učenci:

A) bodočega 3. razreda

  • na prijavnici za fakultativni pouk nemščine označiti ali bo učenec obiskoval FPN.

B) bodočega 4., 5., in 6. razreda

  • na prijavnici za fakultativni pouk nemščine označiti ali bo učenec obiskoval FPN,
  • na prijavnici za fakultativni pouk računalništva označiti ali bo učenec obiskoval FPR,
  • na prijavnici za neobvezne izbirne predmete označiti samo en predmet, ki bi ga učenec želel obiskovati oz. izbrati možnost, da učenec ne bo obiskoval nobenega NIP.

C) bodočega 7. do 9. razreda

  • na prijavnici za obvezne izbirne predmete označiti število ur, ki bi jih želel učenec obiskovati ter razvrstiti predmete na mesta od 1 do najmanj 6 (kjer je št. 1 najljubši predmet),
  • na prijavnici za neobvezne izbirne predmete označiti samo en predmet, ki bi ga učenec želel obiskovati oz. izbrati možnost, da učenec ne bo obiskoval nobenega NIP.

Kolektiv OŠ Franceta Prešerna Maribor

Dostopnost