Srečanje s pisateljico Barbaro Hanuš

V torek, 7. 5. 2024, smo slovesno zaključili letošnjo bralno sezono za učence 3. razredov v Pionirski knjižnici Nova vas.

V okviru programa 14. mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom (MIŠ Založba) nas je obiskala mag. Barbara Hanuš, profesorica slovenščine in pedagogike, višja knjižničarka, strokovna sodelavka revij Cicido in Ciciban, avtorica večjezičnih slikanic, beril za osnovno šolo, delovnih zvezkov ter strokovnih člankov s področja bralne pismenosti.

Barbara Hanuš se zavzema za medkulturno sodelovanje, predana je kulturi branja in razvoju bralne pismenosti med mladimi.

Učenci so v pogovoru s pisateljico pridno sodelovali in predvsem uživali.

Pomemben motiv v njenih zgodbah je iskanje identitete – tudi identitete priseljencev.

Z nami je delila izkušnje, ki jih je pridobila pri poučevanju  slovenščine v Bosni.

Devet let je poučevala slovenščino v Bosni in Hercegovini.

Sodeluje na različnih strokovnih seminarjih in konferencah v tujini, zanima jo predvsem vloga književnosti pri razvijanju medkulturnega dialoga in izbira primernih bralnih gradiv za učence, katerih materni jezik ni slovenščina.

Avtorica je predstavila svoje večjezične slikanice.

Vsem letošnjim tekmovalcem za bralno značko čestitamo in želimo, da bi se jim v prihodnjem šolskem letu pridružilo še več bralcev.

Irena Gradišnik

Koordinatorica Prežihove bralne značke

Dostopnost